بانداژ های لنف ادم تووآن

اولین مرحله از درمان لنف ادم . مرحله کاهش سایز یا (Reduction) است که باید عضو توسط باندهای چند لایه بانداژ شود تا ادم عضو کاهش یابد و تا بیشترین حد به اندام مقابل نزدیک شود. تووآن برای این مرحله دارای ۴ لایه بانداژ است که عملکردی موثرتر و متفاوت تر از بقیه محصولات موجود ارائه میدهد. بانداژ تووآن با داشتن لایه ای به اسم موبیدرم باعث کاهش بهتر حجم عضو میشود.

بانداژ کتان

بانداژ موبیدرم

بانداژ بای‌فلکس ایده آل

بانداژ بای‌فلکس