مرور رده

اختلالات وریدی و واریس

هرآنچه باید درباره واریس بدانیم (ویدئو)

واریس چیست ؟ واریس به حالتی گفته می شود که در آن وریدهای اندام تحتانی تحت تاثیر قرار می گیرند و این وریدها ( سیاهرگ ها ) متورم و پیچ خورده می شوند و به آن ها وریدهای واریسی می گویند. ورید ها مسئول فرستادن خون از اندام ها به قلب هستند. دو…