مرور رده

اختلالات وریدی و واریس

هرآنچه باید درباره واریس بدانیم (ویدئو)

هرآنچه باید درباره واریس بدانیم: ورید ها مسئول فرستادن خون از اندام ها به قلب هستند. دو نوع ورید پایه وجود دارد: ورید های عمقی: 90% کل خون بازگشتی که از پا به قلب می رود توسط این ورید ها که در کنار عضلات قرار دارند حمل می شوند.…