مرور رده

بارداری و تکامل نوزاد

دوره بارداری _ هفته دهم تا هفته چهاردهم (ویدئو)

دوره بارداری _ هفته دهم تا هفته چهاردهم در هفته دهم، با رسیدن کودک به اندازه یک کام کوات، به مرحله رشد جنینی می رسیم. خصوصیات ظاهری کودک مشخص شده و جوانه های دندان شکل می گیرد. در هفته بعدی، اندام ها و بافت های کودک به سرعت بزرگ و کامل می…

دوره بارداری _ هفته اول تا هفته نهم (ویدئو)

دوره بارداری _ هفته اول تا هفته نهم در هفته اول حاملگی، تخمک که بلاستوسیست گفته می شود به سمت رحم حرکت می کند. اندازه تخمک به اندازه سر یک خودکار است. طی چند روز، سلول های موجود در تخمک، خود را گروه بندی می کنند. گروه سلول های درونی به بچه…