مرور رده

واریس

تخریب وریدی (vein ablation) چیست ؟

تخریب وریدی در قسمت های قبل با واریس و علائم آن اشاره شد حال میخواهیم بدانیم تخریب وریدی چگونه انجام می شود. تخریب وریدی نوعی روش درمانی است که جهت درمان بیماری های مختلف وریدی بکار می رود. در این روش ها با بستن، پر کردن یا خارج کردن…

بیماری واریس و روش های درمان واریس

بیماری واریس چیست؟ بیماری واریس به حالتی که در آن وریدهای (سیاهرگ ) اندام تحتانی تحت تاثیر قرار گیرند گفته می شود که در حقیقت این وریدها (سیاهرگ ها) متورم و پیچ خورده می شوند و به آن ها وریدهای واریسی می گویند. نحوه ایجاد واریس :