مرور رده

بارداری

راهنمای انتخاب سوتین شیردهی و گن بعد از زایمان

تناسب اندام بعد از زایمان بعد از زایمان خانم ها نگران اندام و فرم سینه های خود هستند. حتی در بسیاری از موارد مادران از شیر دادن به فرزندان خود خودداری می کنند. اما باید بدانید که با شیر دادن سریعتر می توانید به وزن و زیبایی اندام قبل از…