مرور رده

لنف ادم

آب درمانی برای مبتلایان به لنف ادم

تاثیر آب درمانی برای  لنف ادم آب درمانی یا هیدروتراپی به ورزشهایی گفته میشود که در آب انجام شود.این فعالیتها برای بیماران مبتلا به لنف ادم به دلایلی مفید است: در آب فرد قادر است حرکاتی را انجام دهد که در بیرون آب به تنهایی میسرنمی…