سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

تماس با ما واتس آپ اینستاگرام

دکتر زهرا شیخی

سوابق خانم دکتر زهرا شیخی

نام و نام خانوادگی :دکتر زهرا شیخی مبارکه
لنفولوژیست و عضو هیئت علمی

MD PhD Lymphologist

دارای مدرک تخصصی لنفولوژی از دانشگاه Graz اتریش و مدرک تخصصی از کالج فولدی آلمان

عضو انجمن بین الملی لنفولوژی آمریکا
Dr.shaikhi88@gmail.com: پست الکترونیک

آدرس : تهران – خیابان شریعتی – پائین تر از ملک – نبش شکوری – پلاک ۱ – واحد۲

 تلفن : ۰۲۱۷۷۶۳۰۳۵۶ و ۰۹۳۵۲۷۵۳۳۶۵

 سوابق تحصیلی Education دکتر زهرا شیخی

• 2016– So far: PhD student of Traditional medicine, Shahid Beheshti University of medical sciences, Tehran, Iran
• 2016: Lymphology Diploma (CDT: Complete Decongestive Therapy) of FH JOANNEUM University of Applied Sciences
• 2010: I studied course in the Foldi clinic, Hinterzarten, Fribourg, Germany, and achieved MLD/CDT certification (CDT: Complete Decongestive Therapy)
2009 (رشته ي پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی تهران) : Medical Diploma (Doctorate Degree) •

سوابق شغلی دکتر زهرا شیخی

– 1385/1/1 ، شروع فعالیت در جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران ( قرارداد ساعتی )
– 1389/3/1 ، استخدام تمام وقت جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
– 1390/1/1 ، عضویت هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران – استادیارپژوهش

سوابق اجرایی دکتر زهرا شیخی

معاون علمی بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
– 82/12/ 81 تا 30 /1/ مسئول ستاد دانشجویی امام علی(ع)واحد خواهران از 15
– 82/12/ 82 تا 30 /1/ قائم مقام مدیر مسئول نشریه فریاد در چاه ویژه سال امام علی (ع) 1
– 1388/6/ 1385 تا 30 /1/ مسئول دبیرخانه انتظار موعود جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران 1
– 1388/6/ 1385 تا 30 /1/ مدیر مسئول فصلنامه دانشجویی گل نرگس از 1
– – مشاور جوان رئیس سازمان بهزیستی کشور در اموربانوان (گروه مشاوران جوان ریاست جمهوري ) 1385
1387
– 91/4/ 90 تا 20 /1/ مدیر جهاد دانشگاهی دانشکده پیراپزشکی تهران از 1
– 1391 تاکنون /1/ مشاور مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان تهران از 20
1391 تاکنون /4/ – مدیرکلینیک تخصصی لنف ادم پژوهشکده سرطان پستان از 17
– رییس پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی از بهمن 1391
91/12/ – رییس شوراي علمی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی از تاریخ 15
– رییس شوراي علمی گروه پژوهشی کیفیت زندگی
92/03/ – عضو شوراي علمی گروه پژوهشی کیفیت زندگی از تاریخ 25
– عضو شوراي فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شوراي عالی انقلاب فرهنگی
– رییس ششمین کنگره سراسري سرطان پستان
– عضو کمیته علمی ششمین کنگره سراسري سرطان پستان
– دبیر علمی کمیته تخصصی اولین کنگره بین المللی سرطان پستان
– دبیر علمی اولین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان
مدیر مسئول فصلنامه علمی-پژوهشی بیماریهاي پستان- پژوهشکده سرطان پستان-جهاد دانشگاهی
مدیر مسئول فصلنامه(شماره 22 ) علمی-پژوهشی بیماریهاي پستان- پژوهشکده سرطان پستان-جهاد دانشگاهی
رئیس ششمین کنگره ملی سرطان پستان جهاد دانشگاهی- پژوهشکده سرطان پستان-جهاد دانشگاهی
عضو کمیته علمی کیفیت در زندگی سرطان – ششمین کنگره ملی سرطان پستان جهاد دانشگاهی(آبان 92
عضو هیأت داوران مقالات- ششمین کنگره ملی سرطان پستان جهاد دانشگاهی( 12 مقاله)
عضو شوراي علمی گروه کیفیت زندگی در سرطان – پژوهشکده سرطان پستان-جهاد دانشگاهی
مشاور علمی-اجرائی فصلنامه(شماره 22 ) علمی-پژوهشی بیماریهاي پستان – پژوهشکده سرطان پستان -جهاد
دانشگاهی
هیأت داوران فصلنامه(شماره 22 ) علمی-پژوهشی بیماریهاي پستان- پژوهشکده سرطان پستان-جهاد دانشگاهی
عضو کمیته تخصصی سلامت شوراي فرهنگی-اجتماعی زنان-بهمن 92
2
دبیر علمی کمیته پزشکان عمومی کنگره هشتم سرطان پستان-اذر 93
عضو کمیته علمی و داور مقالات در هفتمین کنگره سراسري سرطان پستان-ابان 93
مدیر مسئول فصلنامه(شماره 23 ) علمی-پژوهشی بیماریهاي پستان- پژوهشکده سرطان پستان-جهاد دانشگاهی
مشاور علمی-اجرائی فصلنامه(شماره 23 ) علمی-پژوهشی بیماریهاي پستان – پژوهشکده سرطان پستان -جهاد
دانشگاهی
مدیر مسئول فصلنامه(شمارعلمی 24 -پژوهشی بیماریهاي پستان- پژوهشکده سرطان پستان-جهاد دانشگاهی بهار 93
مدیر مسئول فصلنامه(شمارعلمی 25 پژوهشی بیماریهاي پستان- پژوهشکده سرطان پستان-جهاد دانشگاهی تابستان
93
هیأت داوران فصلنامه(شماره 27 علمی-پژوهشی بیماریهاي پستا ن- پژوهشکده سرطان پستا ن-جهاد دانشگاهی
زمستان 93
هیأت داوران فصلنامه(شماره 28 علمی-پژوهشی بیماریهاي پستان- پژوهشکده سرطان پستان-جهاد دانشگاهی بهار
94
دبیر علمی کمیته کیفیت زندگی نهمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاه
آلمان Foldi 95 .دوره ي آموزشي درمان لنف ادم –کالج

عضویت در مجامع و انجمن هاي علمی و فرهنگی

مسول کمیته علمی – اجرایی کنفرانسها ي علمی بسیج دانشجویی( 21 کنفرانس علمی)

عضو شوراي مرکزي بسیج دانشجویی دانشکده پزشکی

عضو هیئت موءسس و عضو شوراي مرکزي تشکل دانشجویی “جنبش راه دانشجوي مسلمان”

عضو کانون شخصیت شناسی

عضو شوراي پژوهشی “شخصیت شناسی کاربردي” (MBTI)

عضو کمیته اجرایی سومین کنگره ي سراسري سرطان پستان

عضو ستاد برگزاري همایش بزرگداشت فرزندان شهید سازمان بهزیستی کشور در استان تهران

عضو شوراي مرکزي ستاد بزرگداشت فرزندان شهید سازمان بهزیستی کشور

Articles:

Khadijeh Mirzaei, Nadia Hatmi,Mandana Ebrahimi ,Soheila a Sheikhi Mobarakeh,Zahr 1.Dabiran,Gity Sotodeh . Diety Habits contribution to Breast Cancer Rish among Iranian Women. Asia pecific journal of cancer preventive.15 (21), 9543-9547.2014
The effectiveness .Mokhtari Hesari P ,Heidari M ,Heidari L ,Ebrahimi , SheikhiMobarakeh Z2.of complete decongestive treatments after 3-5 weeks in decrease of pain and heaviness in breast. Iranian Quarterly Journal of Breast Diseases. Page 66-67 .2013
Leadership style and management function.Zahra Sheikhi Mobarakeh . i H,2. Zohrabi M, NoranQuality of life Committees TUMS.2002
*, Mostafa Qorbani3, Fariba Koohdani4, Gity Zahra Sheikhi Mobarakeh ,1Zeinab Tiznobeyk 3.Sotoudeh1*,Farahnaz Khajehnasiri5, Shahla Khosravi5 and Farideh Doostan6 Dietary patterns and benign breast diseases: a case–control study British Journal of Nutrition, page 1 of 7 British Journal of Nutrition, page 1 of 7 doi:10.1017/S0007114516002002
© The Authors 2016 (Corresponding)
Heidari M ,Zekri F ,Esmaeeli Zadeh Z , Nazemi F.Mobarakeh Z , Sheikhi 4.Ebrahimi M ,
Shoulder-arm morbidity before and after Complete Deconjetive Therapy for lymphedema
Treatment after breast cancer. Iranian Quarterly Journal of Breast Diseases.p62-63.2013
Iranian Heidari L.Hope and breast cancer. A, ikhi Mobarakeh Z, MontazeriShe5. Sajadian A, Quarterly Journal of Breast Diseases.p133-135.2013
6. Motamedi A, Haghighat Sh ,Khalili N ,Sadjadian A, Omidvari S, Mollahoseini F,
tment of Depression and Quality of life in The Correlation between TreaSheikhi Mobarakeh Z. Breast Cancer Survivaors. Iranian Quarterly Journal of Breast Diseases. Volumd 8, Number 1, spring 201

1. دکتر زهرا شیخی مبارکه، دکتر گیتی ستوده، دکتر ماندانا ابراهیمی، دکتر نادیا حتمی، دکتر سهیلا دبیران. مقایسه عادات غذایی
14 آبان – بیماران مبتلا به سرطان پستان با زنان سالم. هشتمین کنگره بین المللی بیماریهاي زنان و مامایی ایران، تهران، 18
ماه 1388
. 2. دکتر زهرا شیخی. در محضر امیرالمومنین ع شناخت اهل حق. نشریه فریاد در چاه، شماره سوم،آذر ماه 1381
15
کمیته ارتقا ك .leadership style and management function . 1. دکتر مرتضی ظهرابی، حامد نورانی، زهرا شیخی
دکتر مرتضی ظهرابی،دکتر بابک فروتن، زهرا شیخی،حامد نورانی، سعید انصاري، زهرا بهروز آذر.شخصیت شناسی کاربردي
HOSPITAL در مدیریت.نشریه ، تهران 1382 .یفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران،دیماه 1381
2. صادقی طاهره، نصر فاطمه، شیخی مبارکه زهرا، پرویز محسن، غریب زاده شهریار. مدل سازي مهار پیش سیناپسی توسط
شبکه عصبی مصنوعی. شانزدهمین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران،تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 19 تا 23
. اردیبهشت 1382
3. ماندانا ابراهیمی، مریم احمدپور، مهناز حیدري، زهرا شیخی، فاطمه ذکري، زینب اسماعیلی زاده. عوامل موثر بر پاسخ به
درمان احتقان زدایی کامل در لنف ادم پس از سرطان پستان. پنجمین کنگره سراسري سرطان پستان مرکز تحقیقات
22 آذر ماه 1391 – سرطان پستان،تهران ، برج میلاد 24
4. زهرا شیخی. در محضر امیرالمومنین ع شناخت اهل حق. نشریه فریاد در چاه، شماره سوم،آذر ماه 1381
کمیته ارتقا .leadership style and management function . 5. دکتر مرتضی ظهرابی، حامد نورانی، زهرا شیخی
. کیفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران،دیماه 1381
6. دکتر مرتضی ظهرابی،دکتر بابک فروتن، زهرا شیخی،حامد نورانی، سعید انصاري، زهرا بهروز آذر.شخصیت شناسی کاربردي
. تهران 1382 ،HOSPITAL در مدیریت.نشریه
. نشریه فریاد در چاه، شماره چهارم، سال سوم، آبان ماه 1382 .problem SOLVING method . 7. زهرا شیخی
. 8. زهرا شیخی. حرف دل. نشریه فریاد در چاه، شماره چهارم، سال سوم، آبان ماه 1382
9. عوامل موثر بر پاسخ به درمان احتقان زدایی کامل لنف ادم پس از سرطان پستان آذر 91 (پوستر)
10 . مشاوره روانشناختی در تطابق بیماران مبتلا به سرطان پستان اسفند 91 (پوستر)
11 . تأثیر افسردگی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان(فصلنامه علمی پژوهشی بیماران پستان) بهار 94
ISI 2016 ) مقاله )

Dietary patterns and benign breast diseases: a case–control study .12
13. The effictiveness of complete decongestive treatment after 3-5 weeks in decrease of pain اردیبهشت 93 )پوستر )and heaviness in breast cancer patints with lymphedema
14. dr.zahra sheikhi ,1st international circ meeting in Istanbul /turkey from 13 -14 t October 2010.

فعالیتهاي انتشاراتی دکتر زهرا شیخی مبارکه :

1- تغذیه و سرطان پستان
-2 لنف ادم
-3 زندگی همراه با سرطان سینه
-4 پیگیري در بیماران مبتلا به سرطان پستان
-5 تمرینات بهبود توان حرکتی بعد از جراحی سرطان سینه
( -6 تأثیر افسردگی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان( سال 94
( -7 لنف ادم(سال 93
8- Diety Habits contribution to Breast Cancer Rish Among Iranian Women)2014(
-9 اعتبار سنجی نسخه ایرانی ایندکس درد و اختلال عملکرد شانه در زنان ماستکتومی شده به علت سرطان پستان

صحفه رسمی اینستاگرام دکتر زهرا شیخی

برگشت به بالا