این ورزش و تمرین ها جهت کمک به بازتوانی بیماران مبتلا به سرطان پستان و احتمالا مبتلا به لنف ادم هست که چند ویژگی مهم داره که به نیازهای این بیماران به خوبی پاسخ میده: ١.بیشتر ورزش ها روی اندام فوقانی و جهت تقویت عضلات سر شانه،ستون فقرات کمری و گردنی انجام میشه که مانع عدم تناسب اندام پس از ماستکتومی(عمل جراحی برداشتن پستان )می شود.